مطالب

4 نوشته

اخبار و سایر نوشته ها را از اینجا مطالعه فرمائید ...

Messaage from clinical secretary of congress
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
2 (4 بازخورد)

پیام دبیر بالینی کنگره

 پيوستگي دانش و پيشرفت روزافزون آن، عبور از مرزها را در تبادل دانش اجتناب ناپذير كرده است. هر تلاشي در جهت ايجاد هم افزايي در ميان اضلاع مختلف دانش سلامت و پزشكي....

Message of congress presedent
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

پیام رئیس کنگره

   نقش بی­ بدیل آزمایشگاه در روند تشخیص و کنترل بیماری­ها و توجه به رویکرد پیشگیرانه آن روز به روز با توسعه علم و تکنولوژی ابعاد جدیدی را پیش روی ما قرار داده....

Message of scientific secretary
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
5 (1 بازخورد)

پیام دبیر علمی کنگره

به نام آنکه هستی، نام از او یافت اساتید، پزشکان، متخصصان،پژوهشگران ، صاحب نظران، دانشجویان و کارشناسان ارجمند و معزز  خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر جامعه....