مطالب

9 نوشته

اخبار و سایر نوشته ها را از اینجا مطالعه فرمائید ...

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

انتشار کتابچه خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

به نام خدا با سلام و عرض تبریک  سال نو و ایام مبارک عید سعید فطر به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین می رساند، کتابچه....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
2.5 (4 بازخورد)

برنامه نهایی پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

فرهیختگان محترم شرکت کننده در پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین با سلام و احترام و ضمن تبریک میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر بدین وسیله برنامه نهایی پانل های....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
1.3 (3 بازخورد)

تذکر مهم در ارتباط با موضوع امتیاز بازآموزی پانزدهمین کنگره آزمایشگاه و بالین

قابل توجه همکاران و شرکت کنندگان در پانزدهمین کنگره آزمایشگاه و بالین نظر به اقدام برخی از سودجویان به استحضار می رساند، کسب امتیار بازآموزی در این کنگره مستلزم....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
3.3 (3 بازخورد)

لیست تغییریافته خلاصه مقالات پذیرفته شده به همراه کد ارایه مقاله و برنامه زمان بندی دقیق سالن های اورال و پوستر- اصلاحیه مهم

  به اطلاع شرکت کنندگان محترم با مقاله پانزدهمین کنگره آزمایشگاه و بالین می رساند که  لیست اصلاح شده خلاصه مقالات پذیرفته شده به همراه کد ارایه مقاله بصورت دو....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
1 (4 بازخورد)

اطلاعیه بسیار مهم: نحوه ثبت نام و کسب امتیاز بازآموزی و گروه های هدف در سامانه آموزش مداوم

اطلاعیه مهم:  به اطلاع متقاضیان محترم دریافت امتیاز بازآموزی در پانزدهمین کنگره آزمایشگاه و بالین می رساند، برای کسب امتیاز بازآموزی در سامانه آموزش مداوم....

Important news: Extension of the initial registration fee for the fifteenth International Congress of Laboratory and Clinic
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
2 (1 بازخورد)

خبرمهم: تمدید تعرفه اولیه هزینه های ثبت نام پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

با سلام و احترام بنا به درخواست مجدد و مکرر شرکت­ کنندگان محترم و در راستای همراهی با همه عزیزان شرکت کننده، هزینه ­های ثبت نام در پانزدهمین کنگره بین المللی....