مسئولین همایش

شورای سیاست گذاری همایش

کارگاه ها

کارگاه های عملی و تئوری

اخبار

آخرین نوشته ها

SVG Illustration

تا شروع همایش

پانزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران-5 تا 8 بهمن ماه 1402

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه